Welkom op de site van groep 3!
                                                                                     
  Juf Berdi  
     
 
Het schooljaar is alweer begonnen!

In groep 3 en u zult merken dat de dagindeling en de inhoud  verschillen met die van groep 2. Uw kind doet zoveel verschillende indrukken op, dat hij/zij de eerste periode misschien extra vermoeid zal zijn. Ook zijn er minder speelmomenten.

Hieronder geef ik  een schematische weergave per vakgebied. Zijn er vragen of denkt u informatie te missen dan kunt u altijd binnenlopen/ mailen/ bellen.

Gym
⦁    1 Keer per week gymles in de Kubus; methodelessen (met toestellen) en spellessen worden hierbij afgewisseld. Er is een lesopbouw van groep 3 t/m 8.
⦁    Benodigdheden: schoenen (geen zwarte zool), korte broek (geen lange), 
T-shirt. (Laat uw kind zijn of haar gymtas zelf inpakken zodat hij/ zij goed weet wat er allemaal in de gymtas  zit)
⦁    Sieraden moeten af tijdens het gymmen (kettingen,  grote oorbellen, armbanden, ringen en horloges. ). 
⦁    Mag uw kind niet gymmen, laat het dan even weten d.m.v. een briefje.
⦁    Geef uw kind kleding aan die hij/ zij makkelijk zelf aan en uit kan.
⦁    Er zijn gedurende de week nog verschillende vrije spelmomenten. 

Onze klas heeft gym op: dinsdagochtend van 10.45 uur tot 12.00 uur

Taal/ Lezen
⦁    Onze taalmethode heet “Veilig Leren Lezen”. Hierin wordt gedifferentieerd gewerkt. De groep volgt in principe de “maan-“lijn. Kinderen die echt al goed kunnen lezen, komen in aanmerking om zelfstandig met de “zon”-lijn te werken. Verder zijn er “raket”-activiteiten voor de wat snellere leerling en “ster”-activiteiten voor de kinderen die extra hulp nodig hebben.
⦁    De ene dag wordt er een woord aangeboden, de andere dag een letter.
⦁    Na een aantal lessen volgt er een toetsles.
⦁    Om de voortgang van uw kind goed te volgen, worden er diverse toetsen afgenomen.  
⦁    De kinderen lezen ook zelfstandig in zelf gekozen boeken en we praten over de boeken.   
⦁    We lezen vaak voor.
⦁    Het kan zijn dat we voor een taalthema spullen van thuis vragen. (graag de naam op de spullen vermelden)

Het is erg belangrijk om veel te lezen met uw kind. Dit betekent dat u in het begin vooral voorleest, plaatjes bekijkt met uw kind, het verhaal nabespreekt en de letters/ woorden  die u kind al kent samen zoekt in de tekst. Later worden de rollen omgedraaid: uw kind gaat steeds meer zelf lezen en gaat dan ook voorlezen. 

Rekenen
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met een digitale rekenmethode: MATH. Deze methode bestaat uit verschillende domeinen( rekenonderdelen)Voor groep 3 zijn dit o.a. getalbegrip, geld, cijferen en bewerkingen, hoofdrekenen, gewicht, tijd en verhaalsommen. Deze rekenonderdelen zijn weer onderverdeeld in levels (niveaus). De kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. 
Tijdens de instructielessen wordt er nieuwe leerstof aangeboden. De juf geeft extra uitleg daar waar het nodig is. De kinderen gaan in circuitvorm met de leerstof aan de slag d.w.z dat de kinderen werken aan hetzelfde rekenonderdeel maar dit op verschillende manieren leren en verwerken. Dit kan zijn met Rekentuin,  werkbladen, rekenspellen, rekenhoek, computer, diverse materialen. Het handelen en doen vinden wij erg belangrijk.    

Schrijven
⦁    Onze methode heet “Pennenstreken”.
⦁    De kinderen leren  aan elkaar schrijven en mogen in groep 3 dus geen blokletters gebruiken. 
⦁    Er wordt geschreven met een triple potlood (driehoekig) om een goede potloodgreep te bevorderen.

Let u thuis ook op een goede zithouding,  potloodgreep en schrijfhouding? Een verkeerde potloodgreep is heel moeilijk af te leren. 

Muziek 
De diverse aspecten van muziek komen aanbod. ( dans, drama, liedje aanleren, instrumenten)
⦁    Er worden liedjes aangeleerd. Aan deze liedjes worden diverse leerdoelen gekoppeld.

Tekenen/ handvaardigheid
⦁    Elke week wordt er aandacht besteed  aan expressie.
⦁    Het kan gaan om individuele opdrachten of groepsopdrachten.
⦁    Geef uw zoon/ dochter een oude blouse/ overhemd / schort mee naar school die we kunnen gebruiken tijdens het knutselen. 

Techniek
⦁    Ongeveer één keer in de maand hebben de kinderen een uur techniek. De kinderen gaan aan de slag met o.a. technisch lego, knex, meccano, locon en andere constructiematerialen met bouwvoorbeelden om na te bouwen.

Verkeer
⦁    Onze methode heet “Wijzer door het verkeer”.
⦁    Enkele onderwerpen zijn: tekens op de weg, oversteken, de fiets, dieren in het verkeer. 

Godsdienst en Levensbeschouwing:
⦁    De  methode heet; Trefwoord. We zijn hier elke dag mee bezig middels een gebedje, verhaaltje, praatopdracht e.d. 
⦁    Projecten met Kerstmis en Pasen worden afgesloten met een viering. 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Fides
⦁    Er wordt gepraat over gevoelens en hoe we omgaan met elkaar m.b.v symbolen
⦁    Human Dynamics: Schoolbreed zijn we bezig met Human Dynamics. Hierdoor kijken we op verschillende manieren naar elkaar en de kinderen.

Mededelingen

⦁    GEBRUIK TABLETS : Steeds vaker maken wij gebruik van het leren met een tablet. Het  zou fijn zijn als uw kind ook een tablet mee naar school kan brengen. Wij hebben er op school een aantal extra maar nooit genoeg voor een hele groep.( 8-9 per groep) In elk lokaal staat een afsluitbare kast waarin de tablets veilig opgeborgen kunnen worden. Elke dag gaan ze weer mee naar huis zodat de kinderen thuis verder kunnen werken als zij dat willen, en hun tablet kunnen opladen. Kijk thuis eens mee met uw kind en voor extra informatie betreffende de aanschaf en het inrichten van Uw computer kunt U natuurlijk op onze website terecht!  Wij maken gebruik van Math, Rekentuin, Squla, Ambrasoft. (Squla kan na school niet gebruikt worden.)
  • Elk kind moet een EIGEN KOPTELEFOON meebrengen, ook als het geen eigen tablet mee naar school neemt.
  •  Tijdens het vieren van een verjaardag zijn ouders niet meer in de klas. Wilt u de verjaardag van uw kind op een andere dag vieren,  laat het dan tijdig weten. Bij een eventuele traktatie doet de leerkracht met de kinderen mee (geen aparte traktatie dus). Probeer samen met uw kind de traktatie geheim te houden voor de groep.  
⦁    Laat uw kind  voordat hij/ zij naar school gaat naar de wc gaan. De kinderen mogen tijdens de lessen wel naar de wc, maar liefst zo min mogelijk. Als uw kind  vaker naar de w.c. moet dan wil ik dit graag weten.  
⦁    Op maandagochtend en donderdagochtend is er inloop zodat de kinderen u kunnen laten zien waar ze zoal mee bezig zijn. Bij de eerste bel is het de bedoeling dat u de klas verlaat, zodat we bij de tweede bel meteen kunnen beginnen. Tijdens de andere ochtenden komt uw kind zelfstandig naar binnen.  Ouders die tijdens de inloop niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van de inlooptijd, kunnen altijd na schooltijd samen met hun kind binnen lopen. 
⦁    Zorgt u dat uw kind op tijd in de klas is?
⦁    We eten tussen de middag gezamnelijk in de klas.
⦁    Zijn er vragen of opmerkingen over uw kind, de leerstof of iets dergelijks, dan kunt u altijd na schooltijd bij mij terecht.
⦁    De kinderen krijgen een potlood en gum van school. Bij normaal gebruik worden deze vervangen als ze ‘op’ zijn. Om te stimuleren dat kinderen zorgvuldig met hun spullen omgaan, moeten ze op school een nieuwe kopen als ze potlood of gum kwijtraken/ kapot maken. 
⦁    In de pauze mogen de kinderen een stuk fruit of een beker/ pakje drinken nuttigen. Zet ook hier a.u.b. duidelijk een naam op. Er blijft n.l. regelmatig wat liggen. Uw kind heeft 15 minuten  de tijd om iets te eten of te drinken; een hele appel of een dubbel pak koek is dan erg veel en blijft er nog weinig tijd over om te spelen.

Zelfstandigheid

Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk zelf doen. Hier werken wij op school aan, maar wilt u hier thuis ook aandacht aan schenken? Denk  aan: gymtas inpakken, eraan denken dat ze eten of drinken meenemen (met naam), briefjes afgeven, zelf aankleden (ritsen, knopen, veters, maillots etc.).  Met vriendelijke groeten,
Juf Berdi