Welkom op de pagina van groep 8

                                                                                         
  meester Ron          juf Auke      Thuis:
Zoals u weet gebruikenwede eigentijdse digitale methode Blink. Uw kind kan de lessen thuis ook bekijken en de werkbladen maken via www.blink-start.nl Daarop is ook de topomaster te vinden, zodat uw kind zoveel topo kan oefenen als die wil. Afgesproken is, dat we bij Nederland starten, dan Europa en dan de wereld. Naast de lessen kan uw kind extra filmpjes bekijken die bij de lessen passen via www.grenzeloos.nl/leerling , www.binnenstebuiten.nl/leerling , www.eigentijds.nl/leerling.
Naast deze methode kunnen de kinderen thuis ook werken in www.rekentuin.nl (rekenen) en www.mijnklas.nl (rekenen, taal waaronder de woordpakketten van spelling). Voor deze laatste site is een activeringscode nodig. Deze hebben alle kinderen van de juffen gekregen. We hebben gezien, dat een paar ouders de site al geactiveerd hebben. Super!Inhoud lessen:
Taal: woordenschat:  woorden rondom andere talen; overeenkomsten en verschillen met het Vlaams
 Algemene les: verbindingsstreepje in samenstellingen o.a. in aardrijkskundige namen, zoals Noord-Holland. Woordenboekentaal
Rekenen: herhaling van rekenstof groep 7: cijferend vermenigvuldigen, cijferend delen, schatten, verschillende strategieŽn voor het uitrekenen van sommen met een komma.
Spelling: ezel-en kikkerwoorden, eind d/t, ie/i, ei/ij en au/ou
Begrijpend lezen: Vůůr het lezen moet je voorkennis activeren, hoe verken je de inhoud van een informatieboek of webpagina?, globaal en zoekend lezen van een tekst
Grenzeloos (aardrijkskunde): Hoe ziet  Nederland eruit? (landschappen, ijstijd, bodem)
Eigentijds (geschiedenis): Eerste wereldoorlog
Binnenstebuiten (natuur): Puur natuur: levend of dood?, plantachtige dieren, oeroude planten, nieuwe diersoorten, moordende planten en dieren.
Verkeer: voorrang, veilig fietsen