BYOD= BRING YOUR OWN DEVICE 

 
Een maatschappij zonder computers is niet meer voor te stellen. Door de vele digitale mogelijkheden wordt het onderwijs alleen maar leuker, uitdagender en kun je elke leerling op zijn eigen niveau laten werken. Dit betekent dat ook de rol van school en van de leerkracht steeds meer verandert. 
Programma's als Rekentuin, M4TH, Kahn-academy en Blink zorgen ervoor dat kinderen ook zonder tussenkomst van de leerkracht bij de leerstof kunnen b.v. door instructiefilmpjes, door leerstof in de vorm van een game enz. Dit geeft de leerkracht de handen vrij om kinderen, die het echt nodig hebben in zowel zorg als uitdaging, te helpen. Leren wordt steeds minder het monopolie van de school, maar zal waar ook ter wereld op ieder moment van de dag mogelijk zijn. Wij vinden dit een geweldige ontwikkeling en zien hierin veel mogelijkheden om te komen tot een vorm van toekomstbestendig onderwijs. 
Juist omdat dit leren overal en altijd mogelijk moet zijn, is het fijn wanneer kinderen op hun eigen tablet of laptop kunnen werken. Daarom zijn we met het principe van “Bring Your Own Device” begonnen (d.w.z. dat kinderen hun eigen laptop of tablet mee naar school mogen brengen om erop te werken).  Dit geldt voor de groepen 3 tot en met 8.
Het is fijn wanneer zoveel mogelijk kinderen meedoen met BYOD, maar het is geen verplichting!!
Er zijn in elke klas een aantal schooltablets beschikbaar, die ingezet kunnen worden.

We kunnen het onderwijs nu nog  interessanter en uitdagender maken. De leerlingen krijgen de mogelijkheid binnen een aantal vakken op hun eigen manier, eigen snelheid en eigen niveau te werken waardoor de motivatie en het leerrendement toeneemt. Een groot aantal kinderen gaat nu ook met veel plezier thuis aan het werk met o.a. Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip en Blink. Ouders kunnen met hun kind meekijken en zien welke leerinhouden er aan bod komen en op welke manier hun kind aan het werk is.  
Met M4th gaat het nog een stapje verder: kinderen bepalen zelf (mede) hun leerdoelen voor rekenen en geven in hun portfolio aan hoe ze hier in groeien. Ze kunnen zelfs aangeven of ze andere kinderen op een bepaald onderdeel willen helpen. Wie dan hulp op een bepaald onderdeel nodig heeft, kan in M4th zien welke andere leerling hierbij zou kunnen helpen.
Met behulp van prowise, kunnen stellingen in stemming gebracht worden, een quiz gedaan (waarbij iedereen moet antwoorden- en je de antwoorden kunt nabespreken), gebrainstormd worden en nog veel meer. Er wordt een actieve inbreng van de leerling verwacht op een moderne manier!

Dit betekent zeker niet dat alles digitaal gebeurt. De devices zijn een hulpmiddel: kunnen uitleg of oefening geven, of een startpunt of presentatiemiddel zijn! Er wordt juist veel waarde gehecht aan het uitwisselen en bespreken van dat wat geleerd is!